Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Translation Theories and Pragmatics – Analysis of Maritime and Legalese Language Based Examples
1 Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland
ABSTRACT: Translators and interpreters need to rewrite or retell the essence of a message to be conveyed in a foreign language through cognitive grammar, implicatures, connotations and sometimes standardized phrases to bring out the full and true meaning in the translated work. The aim of this paper is to acquaint with the specificity of the translator's workshop, familiarization with the working framework for translations of implied meaning, theories of translation and elementary principles to be followed, so that, the reference meaning of the communicated content could impart pragmatic meaning. In view of the constraints of literal translation, special attention is given to linguistic aspects of pragmatics with regard to the conveyance of context sensitivity, precision, intentionality of the communicating sender, influence of the translator’s linguistic intuition and approach, and communicating receiver. Different approaches to translations and possible limitations are exemplified and explained with the use of Polish and English equivalents adopted from standard, maritime and legalese language.
REFERENCES
C.W. Morris, Signs, Language and Behavior, The Catholic University of America Press, Vol. 10, No. 2, 1947 - doi:10.1353/tho.1947.0013
Jopek-Bosiacka A.(2006),Przekład prawny i prawniczy,Warszawa: PWN
IMO Standard Marine Communication Phrases, B. Katarzyńska (trans.), Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk (2011)
KielarB. (2003) Zarys tranlatoryki,Warszawa: zakład Graficzny UW
Kierzkowska D.( 2008),Tłumaczenia prawnicze,Warszawa: Translegis
Kierzkowska D.(2011), Kodeks Tłumacza przysięgłego z komentarzem ,Warszawa:Translegis
Miodek J. (2007) Jestem za “ekstraodlotem”- wywiad, Wrocław: Słowo Polskie; Gazeta Wrocławska
Myrczek E.(2006),Lexicon of law terms, Warszawa: C.H. Beck
Nida E.A.(1964) Towards a science of Translating, Leiden:Brill
Pieńkos J.(1999), Podstawy juryslingwistyki, Język w prawie-prawo w języku, Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza S.A.
T. Boy-Żeleński T., Nowe studia z literatury francuskiej, Kraków,1922
Pisarska A.,T.Tomaszkiewicz (1996)Współczesne tendencje przekładu,Poznań: UAM
Sercevic S.( 1997 ) New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer law International
Scholz J. (2000), Przekład jako medium kontaktu kultur, Folia Germanica 2, Uniwersytet Łódzki
Panou D. (2013) Equivalence in Translation Theories: A Critical Evaluation, University of Leicester, UK ISSN 1799-2591 Theory and Practice in Language Studies, Vol. 3, No. 1 - doi:10.4304/tpls.3.1.1-6
www.transkrypt.pl
www.supertlumacz-tlumaczenia-medyczne.znanyprawnik.pl
www.tepis.org.pl
www.eurotermbank.com
Citation note:
Denc M., Denc J.: Translation Theories and Pragmatics – Analysis of Maritime and Legalese Language Based Examples. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 13, No. 3, doi:10.12716/1001.13.03.23, pp. 647-654, 2019

File downloaded 785 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony