Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Application of the Multi-criteria Navigational Safety Assessment Method for the Proposed Variants of the Designed Waterway
1 Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland
ABSTRACT: The article presents an exemplary application of the multi-criteria navigational safety assessment method for the proposed variants of the designed waterway in order to verify it. This method comprehensively considers the most important environmental and technical aspects related to the implementation of the planned investment. The method can be used for the purposes of navigational analysis, i.e. an engineering document that meets the requirements of the regulation of the competent, which subject to agreement with the Director of the territorially competent Maritime Office.
REFERENCES
Bąk A., Gucma S., Przywarty M. „Bezpieczeństwo Nawigacji na Akewnach Ograniczonych. Metody szacowania i analiza ryzyka nawigacyjnego”, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 2021.
Specht C., Szot T., i Specht M., The Research of Accuracy of the Personal GPS Receivers in Dynamic Measurements, Technika Transportu Szynowego, no. 10, p. 2547–2555, 2013 (in Polish).
D’Angremond K., „Risk Assessment in port planning and operation including port approaches”. 29th PIANC Navigation Congress, 1998.
Dhillon B.S., „Transportation Systems Reliability and Safety”, CRC Press Taylor & Francis Group, New York, 2011.
Formela K., Kaizer A. “The concept of modernization works related to the capability of handling e class container vessels in the Port of Gdynia”, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Maritime Transport & Shipping. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2013. - doi:10.1201/b14960-35
Gucma S. „Inżynieria ruchu morskiego”, Gdańsk: Okrętownictwo i Żegluga, 2001.
Gucma S. „Morskie drogi wodne. Projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu morskiego”, Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2015.
Krośnicka K. „Przestrzenne aspekty kształtowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych”, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016.
Transas MIP Ltd TRANSAS “Navigational Simulator User Manual”, #90005221, 2015
Matczak M. „Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji”, Gdynia: Rada Interesantów Portu Gdynia, 2017.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, Warszawa, 2013
Szmytkiewicz M. „Obliczone parametry falowania na przedpolu projektowanego portu w Nowym Świecie dla potrzeb analiz nawigacyjnych”, 2017.
Szmytkiewicz M. „Prędkości wiatrów w średnim roku statystycznym w rejonie Nowego Świata”, 2017
Szmytkiewicz M., Sulisz W. Badanie falowania i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” M. Szmytkiewicz, Sulisz W., Gdańsk: Instytut Budownistwa Wodnego Polskiej Akademi Nauk w Gdańsku, 2017.
Ślączka W. “Determination vessel’s manoeuvring area on the basis of risk failure analysis”, Proceedings of the 1st International Congress of Seas and Oceans. 2001.
Śmierzchalski R. Synteza metod i algorytmów wspomagania decyzji nawigatora w sytuacji kolizyjnej na morzu, Gdynia: Prace naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 1998.
United Nations Publications “Handbook of Statistics 2021” United Nations Conference on Trade and Development, New York, 2019.
Żak J., „Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym”, Poznań: Politechnika Poznańska, 2005
Citation note:
Formela K.: Application of the Multi-criteria Navigational Safety Assessment Method for the Proposed Variants of the Designed Waterway. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 16, No. 4, doi:10.12716/1001.16.04.04, pp. 633-636, 2022
Authors in other databases:

Other publications of authors:


File downloaded 95 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony