Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
The Dynamic of Oxidative Changes in Rapeseed Oil During Maritime Transport Determined by Storage Conditions
1 Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland
ABSTRACT: In order to provide quality and safety of liquid cargo carried by sea, it is necessary to obey the rules of its protection. During maritime transport edible oils are prone to detrimental influence of many external factors such as supply of oxygen, of water, of metal ions and of pollution, as well as changes of temperature and mixing caused by ship movement. Due to them, they could undergo oxidation reactions, hydrolysis, polymerization and various types of physical transformation. On account of them the deterioration of nutritional, health and sensory qualities of fat could occur. The aim of the study was the assessment of the dynamic of changes with oxidative character (peroxide value and TBA index) which could appear in edible oils depending on their storage conditions. The analysis, which lasted 12 weeks, concerns rapeseed oil. Oxidative changes were registered every two week. The storage conditions in the atmospheric air induced danger connected with oxygen presence, whereas nitrogen blanketing eliminated this risk factor. The assessment also includes the influence of temperature of storage (indoor temperature 20˚C or refrigeration temperature 4˚C) and mixing of the fats. The results indicate that nitrogen blanketing, lowering the temperature and eliminating the mixing during storage of oil have highly positive impact on reduction of oxidative changes in fats.
REFERENCES
Berger K. G.: Quality control in storage and transport of edible oils. JAOCS, Vol. 62, no. 2, 1985. - doi:10.1007/BF02541419
Cichosz G., Czeczot H.: Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych– konsekwencje zdrowotne. Bromat. Chem. Toksykol. XLIV, 2011, str. 50–60.
Czarniecka-Skubina E.: Towaroznawstwo spożywcze. Wydawnictwo Format A-B, Warszawa, 2010, str. 48.
Czechowska-Liszka M.: Badanie i ocena tłuszczów jadalnych, w: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, pod red. W. Kędziora. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2012, str. 195-214.
FAO/WHO: Code of practice for the storage and transport of edible fats and oils in bulk CAC/RCP 36 – 1987.Codex Alimentarius International Food Standards, 2015.
Jędrzejkiewicz K., Krygier K., Zastosowanie gazów inertnych do poprawy stabilności oksydatywnej oleju rybiego, rzepakowego i ich mieszaniny. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 5 (60), str. 248 – 256.
Kłopotek K., Ocieczek A., Palka A.: Wpływ temperatury przechowywania na wybrane parametry jakości olejów z orzechów. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017, 99, str. 34 – 47.
Leśmian-Kordas R., Pilawski T.: Towary pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w transporcie morskim. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin, 1992,
str. 100-113.
Nierzwicki W.: Jakość żywności. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, 2013, str. 20-25, 125-131.
Palich P., Ocieczek A., Pukszta T., Skotnicka M.: Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności: ćwiczenia. Akademia Morska, Gdynia, 2006, str. 73-88.
Palich P.: Podstawy technologii i przechowalnictwa żywności. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, 2000, str. 134 – 135.
PN-EN ISO 3960:2012, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego.
Samotyja U.: Znaczenie badań nad trwałością żywności w aspekcie zapewnienia jej jakości i bezpieczeństwa konsumenta. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016, str. 11 – 21.
Stasiuk E., Przybyłowski P.: Tłuszcze jadalne, w: Towaroznawstwo artykułów spożywczych część 1, pod red. P. Przybyłowskiego. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 2008, str. 82 – 94.
Takashina S., Hazama T., Kurooka A., Maruguchi N., Hiroshi Iwasa H., Masayoshi Saito M.: Method of preventing edible oils and fats from deteriorating. United States Patent numer 5298271, 1994.
Wiktor E.: Ładunki okrętowe. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Oddział Morski, Sopot, 1994, str. 286-290.
Wroniak M., Ratusz K.: Oleje jadalne część 2 w: Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego. SGGW, Warszawa, 2014, str. 169-184.
Wroniak M., Rękas A., Piekarniak I.: Wpływ rodzaju opakowania i warunków przechowywania na wybrane cechy jakości oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 2 (99), str. 62 – 78.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Oil Express, nr 72 (II), 2017.
Airliquide-https://przemysl.air-liquide.pl/sites/industry_pl/files/2017/09/14/zapobieganie_utlenianiu_plynnych_ produktow_spozywczych_pl_2017.pdf (accessed: 13.12.17)
Citation note:
Ocieczek A., Kaizer A., Zischke A.: The Dynamic of Oxidative Changes in Rapeseed Oil During Maritime Transport Determined by Storage Conditions. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 14, No. 1, doi:10.12716/1001.14.01.12, pp. 107-113, 2020
Authors in other databases:
Aneta Ocieczek:
Alicja Zischke:

Other publications of authors:


File downloaded 343 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony