Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
System for Determining Dynamic Under Keel Clearance of Vessels Entering the Port of Swinoujscie (DRWPS)
1 Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland
ABSTRACT: The article presents a system for determining dynamic under keel clearance. In order to build a DRWPS system, a mixed model was created based on the analysis of math models. The system includes advisory software for defining the conditions for the entering of large LNG vessels in the context of under keel clearance and software was built to support the decision-making of operators who are responsible for introducing these vessels to the Port of Swinoujscie.
REFERENCES
Gucma L. (2009): Zarządzanie ryzykiem morskim. AM w Szczecinie.
Gucma L. (2012): Zarządzanie ryzykiem w rejonie mostów usytuowanych nad drogami wodnymi w aspekcie uderzenia jednostek pływających. AM w Szczecinie.
PIANC 2014. Harbour Approach Channels Design Guidelines. PIANC report no 121. Maritime Navigation Commission. PIANC 2014.
Przepisy Portowe. Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 101 z dnia 6 sierpnia 1998.
Projekt systemów zapewniających bezpieczną nawigacje i obsługę statków LNG na podejściu i w porcie zewnętrznym w Świnoujściu (2012): Akademia Morska w Szczecinie.
Gucma S. (ed.) (2015): Morskie drogi wodne Projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu morskiego. Gdańsk.
Briggs M.J., Henderson W.G.: Vertical Ship Motion Study for Savannah, GA. Entrance Channel (2011): ERDC/CHL TR-11-5, September (Final Report), US Army Corps of Engineers, ERDC , Viksburg.
Dudziak J. (1988): Teoria okrętu. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Journee J.M.J. (2001): Verification and Validation of Ship Motions Program SEAWAY. Report 1213a, DUT, Delft.
Journee J.M.J., Adegeest L.J.M.: Theoretical Manual of Strip Theory Program 'Seaway for Windows'. Report 1370, DUT/AMARCON, Delft, 2003.
PIANC (2014): Harbour approach channels design guidelines. Report no. 121-2014 (Maritime navigation commission), PIANC, Bruxelles.
Briggs M.J. (2010): Comparison of PIANC and CADET squat predictions, PIANC MMX Congress Liverpool.
Określanie parametrów maksymalnych statków mogących bezpiecznie wchodzić do portu handlowego Świnoujście ( po modernizacji toru podejściowego do Świnoujścia oraz zmianie warunków eksploatacji portu). (2012): Akademia Morska w Szczecinie.
Citation note:
Gucma L., Bilewski M., Artyszuk J., Drwięga K.: System for Determining Dynamic Under Keel Clearance of Vessels Entering the Port of Swinoujscie (DRWPS). TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 11, No. 3, doi:10.12716/1001.11.03.21, pp. 539-545, 2017
Authors in other databases:
Jarosław Artyszuk:
Kinga Drwięga:

Other publications of authors:

A. Weintrit, R. Wawruch, C. Specht, L. Gucma, Z. Pietrzykowski
M. Perkovič, E. Twrdy, M. Batista, S. Jankowski, L. Gucma

File downloaded 1127 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony