Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Polish Seaports - Unfavorable Weather Conditions for Port Operation (Applying Methods of Complex Climatology for Data Formation to be Used by Seafaring)
1 Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland
ABSTRACT: The use of methods of complex climatology, which treats climate as a many-year weather regime, made it possible to define the annual structure of weather states observed in seven Polish sea ports, i.e. Elbl?g, Gda?sk, Hel, ?eba, Ustka, Ko?obrzeg and ?winouj?cie. This work uses data originating from OGIMET and covers the period 2000-2009. Weather conditions that make port operation either difficult or even impossible are considered to be those when, during a day, we observe negative air temperatures, cloudiness, precipitation and strong winds at the same time. Once the frequency of occurrence of unfavorable weather conditions has been defined for the port operation then for each port a climatogram was drawn illustrating their frequency in the following decades of a given year. Weather conditions which are unfavorable for the work in Polish sea ports are observed only in autumn and winter, and during early spring; they are most frequent in the ports of Ustka and Gda?sk. Their annual frequency in none of the described ports exceeds 1% so the conditions in Polish sea ports may be regarded as favorable for port operations. The worst weather conditions are observed in the last decade of December, third decade in January and in the second and third decades in February as well as i the first decade of April.
REFERENCES
Ferdynus J. 1994, Sezonowość klimatyczna Björnöyi w świetle rocznej struktury pogody. [w:] Problemy Klimatologii Polarnej 4, Gdynia, s. 119–138.
Ferdynus J. 1996, Struktura pogód w Tromsö [w:] Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM z. 2. Gdynia, s. 84–93.
Ferdynus J. 1997, Główne cechy klimatu morskiego strefy subpolarnej Północnego Atlantyku w świetle struktury stanów pogód. WSM Gdynia, ss.138.
Ferdynus J., Marsz A. A., Styszyńska A. 1995, Możliwości wykorzystywania metod klimatologii kompleksowej do tworzenia informacji dla potrzeb żeglugi. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Inżynierii Ruchu Morskiego. WSM. Szczecin, s. 93–103.
Marsz A. A. 1992, Struktura pogód i roczna sezonowość klimatu Stacji Arctowskiego.[w:] Problemy Klimatologii Polarnej 2. Gdynia, s. 30–49.
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2009, Główny Urząd Statystyczny.
Krośnicka K. 2007, Zagospodarowanie małych portów polskiego wybrzeża, ich stan techniczny, organizacja funkcjonalna oraz powiązania z otoczeniem. [w:] Praca zbiorowa pod red. A. Grzelakowskiego i K. Krośnickiej, Małe porty polskiego wybrzeża uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 25–90.
Olszewski J.L. 1967, O kompleksowej charakterystyce klimatu. [w:] Przegląd Geograficzny t. XXXIX. z. 3, s. 601–613.
Woś A. 1970, Zarys klimatu Polski Północno-Zachodniej w pogodach. PTPN. Prace Komisji Geograficzno – Geologicznej. T. X. z 3. Poznań, ss. 156.
Woś A. 1977a, Klimatyczne sezony roku w Kaliszu. [w:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zach. t. XXX. ser. A Geografia Fizyczna, s. 93–115.
Woś A. 1977b, Zarys struktury sezonowej klimatu Niziny Wielkopolskiej i Pojezierza Pomorskiego. UAM. Seria Geograficzna. nr 15. Poznań, ss. 90
Citation note:
Ferdynus J.: Polish Seaports - Unfavorable Weather Conditions for Port Operation (Applying Methods of Complex Climatology for Data Formation to be Used by Seafaring). TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 6, No. 1, pp. 131-139, 2012

File downloaded 1957 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony