Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Model of Radio-Communications Platform Supporting Inland Navigation
1 Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland
ABSTRACT: The article presents model of the Radio–communications Platform supporting Inland Navigation. The model of integrated satellite, analog and digital radio – communications systems has been presented. Individual blocks included in the module architecture has been developed. A communication model which integrates the Galileo system with Inland-AIS for the purpose of obtaining a reliable position in limited waters has been presented. The functional requirements of the Galileo Satellite System for integration with Inland-AIS in restricted areas was characterized. The integration of satellite systems was analysed in order to improve the compatibility of Communication Systems.
REFERENCES
Czajkowski,J., Korcz,K.,“GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu” Skryba, Gdańsk 2006.
Czajkowski, J.“Nowoczesne systemy GMDSS”, Gdańsk 2016.
Directive 2005/44/EC of the European Parliament on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community (O. J. L 255, 30/09/2005).
Januszewski, J., Wawruch, R., Weintrit, A., Galor, W., ”Zintegrowany Mostek Nawigacyjny jednostek żeglugi morsko-rzecznej.” Zeszyty Naukowe Nr 63AM Gdynia 2009.
Jerzyło P.,Wawrzyńska A., “Identyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji statku na śródlądowej drodze wodnej w delcie Wisły..” Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Nr.121 Transport 2018.
Korcz K., “Strategia e-nawigacji w żegludze morskiej”, Przegląd Telekomunikacyjny, rocznik LXXXII, nr 5/2009, p. 174.
Lisaj, A., Salmonowicz, W.,“Data transmission technology in the maritime and inland harbours”. European Navigation Conference 24-27.04.2012, Gdańsk.
Neumann, T. Enhancing safety and reduction of maritime travel time with in-vehicle telematics, Communications in Computer and Information Science, 897, 352-365, 2018 - doi:10.1007/978-3-319-97955-7_24
Neumann, T. Automotive and telematics transportation systems, International Siberian Conference on Control and Communications, SIBCON, 10.1109/SIBCON.2017.7998555, 2017 - doi:10.1109/SIBCON.2017.7998555
Neumann, T., Weintrit, A., “Information, communication and environment” Marine Navigation and Safety of Sea Transportation CRS Press 2015. - doi:10.1201/b18515
Salmonowicz W. “Concept of Inland Shipping Information System”. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16, No 6B, pp. 127-129. HARD Publishing Company Olsztyn 2007.
Wawruch, R., “Uniwersalny statkowy system automatycznej identyfikacji.”, Gdynia 2002.
Wawruch, R., Stupak, T., Analiza zastosowań AIS do unikania zderzeń, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Vol.20 pp. 89 - 100, 2007
Urbański, J., Weintrit, A., „Elektroniczna mapa nawigacyjna – dwadzieścia lat później. Przegląd Hydrograficzny Nr 2. Biuro Hydrografii Marynarki Wojennej, Gdynia, 2006.
Urbański,J.,Weintrit, A., „Elektroniczna mapa nawigacyjna – dwadzieścia lat później. Przegląd Hydrograficzny Nr 2. Biuro Hydrografii Marynarki Wojennej, Gdynia, 2006
Uriasz, J., Lisaj,A., Smacki, A.,“The BICS advanced method of the Electronic Ship Reporting for the RIS Centre” 20th International Scientific and Technical Conference NavSub Polish Naval Academy Gdynia,Poland, 8-9 November 2016.
Weintrit,A.,“Założenia projektowe zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej”. |Logistyka 2010 vol. 4.
Weintrit,A.,” Tworzenie bazy danych elektronicznych map nawigacyjnych ENC dla potrzeb systemu ECDIS” Przegląd Telekomunikacyjny tom No 12, 2007
http://ris - odra.uzs.szczecin.pl
http://www.inmarsat.com
http://www.thuraya.com
Citation note:
Lisaj A.: Model of Radio-Communications Platform Supporting Inland Navigation. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 18, No. 2, doi:10.12716/1001.18.02.15, pp. 383-386, 2024
Authors in other databases:

Other publications of authors:

I. Bodus-Olkowska, I. Garczyńska, A. Lisaj, M. Mąka, M. Dramski, A. Chronopoulos, T. Gregorič, H. Koivisto, G. de Melo Rodríguez, R. Ziarati, K. Filipiak

File downloaded 67 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony