Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Logistic Conditions of Container Transportation on the Oder Waterway
1 Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland
ABSTRACT: The paper contains the analysis of the possibility of container transportation on the Oder Waterway (the Gliwice Canal, the canalized stretch of the Oder River, and the regulated stretch of the Oder River), on the assumption that the waterway complies with conditions of class III European waterway. The analysis is based on the concept of modern motor cargo vessel, adjusted to hydraulic parameters of waterway. The vessel is designed for ballasting when passing under bridges. The amount of ballast water that enables transportation of two tiers of containers is given. The costs of waterborne transportation are compared to the costs of rail transportation of containers on selected shipping routes.
REFERENCES
Bogucki J., Lewandowski K., Kolanek Cz. et al.: Śródlądowy terminal kontenerowy. Uzasadnienie celowości budowy, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Raport Nr SPR-94/2009
Frühjahrssitzung 2016. Angenommene Beschlüsse (2016-I), ZKR Zentralkommission für Rheinschifffahrt, Strassburg, Juni 2016, www.ccr-zkr.org
Market Insight, Europaische Binnenschifffahrt, Herbst 2016, Zentralkommission für Rheinschifffahrt, Europaische Kommission, Rotterdam 2016, www.ccr-zkr.org
Kreft A.: Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych - wersja wstępna, Konferencja w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 09-02-2016
Kulczyk J., Lisiewicz T., Nowakowski T. et al.: Logistyczne uwarunkowania transportu łamanego węgla w korytarzu transportowym Odrzańskiej Drogi Wodnej, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Raport Nr SPR-45/2011
Kulczyk J., Skupień E.: Uwarunkowania transportu kontenerów na Odrze, Zeszyty Naukowe Transport, Z. 73, Politechnika Warszawska, 2010, pp. 61 - 77
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa, 2016
Teuber M.O., Wedemeier J. et al.: Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską – perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry, Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut (HWWI), 2015
Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrstrager Strasse, Bahn und Wasserstrasse, PLANCO Consulting GmbH, Essen, November 2007, http://www.planco.de
Wójcicki J.: Studium przystosowania rzeki Odry do europejskiego systemu dróg wodnych, Konferencja naukowo-techniczna: Szanse rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej na tle polityki transportowej, SIiTK, Komitet Transportu PAN, Przełazy, 1995
www.pccintermodal.pl
www.portszczecin.pl
www.pkpcargo.com
Citation note:
Kulczyk J., Tabaczek T.: Logistic Conditions of Container Transportation on the Oder Waterway. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 12, No. 1, doi:10.12716/1001.12.01.15, pp. 135-141, 2018

Other publications of authors:


File downloaded 501 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony