Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Fall and Rise of Polish Shipbuilding Industry
1 Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland
2 University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
ABSTRACT: The hereby paper describes a brief history of fall and rise of Polish shipbuilding industry in the 21st century and confronts stereotypes about it using data available from variety of statistical sources as well as impressions regarding its current and future condition presented by different authors, including industry representatives. The main goal of the article is the confrontation of political statement with the statistical data and current sectoral trends within the shipbuilding industry in Poland. Firstly, we introduce a historical background in a scope of economic transition in Poland. Then, socio-political issues are addressed together with economic condition using statistical data. Lastly, the newest trends and perspectives are analyzed. Eventually, we come to conclusion that despite encountering great difficulties and arguments about its collapse from political actors, shipbuilding sector did manage to retain its strong position in Polish economy.
REFERENCES
Gdansk Development Office, (Biuro Rozwoju Gdańska, BRG). 2012. Studium krajobrazu obiektów na terenie Młodego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dźwigów. Raport z badań społecznych. Gdańsk: BRG.
Brodzicki T. & Zaucha J. 2013. Study on Blue Growth, Maritime Policy and EU Strategy for the Baltic Sea Region. Working Paper no. 003/2014 (011) ver. 2, Sopot: Institute for Development.
Dajczak, K. 2008. Przemysł stoczniowy w Polsce i na świecie. Prace Komisji Geografii Przemysłu (10): 123-129. Warsaw.
Doerffer, J.W. 2008. Życie i pasje. Wspomnienia vol. IV. Gdańsk: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej.
Domański H. 1997. Mobilność i hierarchie stratyfikacyjne. Elementy nowego ładu. Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN.
Dragicevic, D. 2007. A political economy of shipbuilding in post-socialist transition: comparative study of Croatia and Poland. Budapest: Central European University.
First Maritime International Ltd. (FMI). 2003. Overview of the international commercial shipbuilding industry. Newcastle: FMI.
Forkiewicz, M. & Tubielewicz, A. 2010. Social and economic aspects of the transformation of Pomorskie region against the background of changes in the Polish economy in the years 1990-2010. National and Regional Economics VIII. Herl’any.
Gawlikowska-Hueckel K. 2014. Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, Gospodarka Narodowa 5 (273)
Grosfeld, I. & Senik, C. 2008. The emerging aversion to inequality: evidence from Poland 1992-2005. Ann Arbor, MI: University of Michigan.
Kowalik, T. 2012. What went wrong with the transformation? Social failures of the new system. Warsaw Forum of Economic Sociology Vol. 3, No. 2 (6): 9-26. Warsaw: Warsaw School of Economics.
Maritime Institute MI. Maritime Economy - statistic review. Gdańsk: Maritime Institute.
Masik G. & Rzyski S. 2014. Resilience of Pomorskie region to economic crisis. Bulletin of Geography Socio-economic Series, Vol.25: 129-141.Toruń: Nicolaus Copernicus Univ
Musielak, J. 2001. Procesy restrukturyzacji w przemyśle okrętowym (na przykładzie Stoczni Szczecińskiej S.A.). Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG (3). Warsaw.
Office of Competition and Consumer Protection (UOKIK). 2008. Pomoc publiczna dla stoczni. Warsaw: UOKIK.
Roberts, K. 2003, What strategic investments should you make during a recession to gain competitive advantage in the recovery? Strategy & Leadership, Vol.31 Iss:4: 31-39
Susmarski, P. 2009. Pracujący w przemyśle stoczniowym – diagnoza stanu obecnego i analiza trendów. Pomorski Przegląd Gospodarczy 2.
Valioniene, E. & Druktenis, A. 2013. Analysis of shipbuilding industry market in Lithuania and Poland. Journal of Maritime Transport and Engineering 2(1): 74-81. Riga: Latvian Maritime Academy.
Polish Press Agency PAP. 2014. Ekspert: polski sektor stoczniowy osiągnął światowy poziom technologii. http://www.bankier.pl/ Retrieved 10-07-2015.
Polish Press Agency PAP. 2015. Duda: musimy odbudować nowoczesny przemysł stoczniowy. http://hutnictwo.wnp.pl/ duda-musimy-odbudowac-nowoczesny-przemysl-stoczniowy, 250434_1_0_0.html. Retrieved 09-07-2015.
Citation note:
Wróbel K., Frankowski J.: Fall and Rise of Polish Shipbuilding Industry. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 10, No. 1, doi:10.12716/1001.10.01.17, pp. 151-156, 2016
Authors in other databases:
J. Frankowski:

Other publications of authors:


File downloaded 2988 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony