Journal is indexed in following databases:2022 Journal Impact Factor - 0.6
2022 CiteScore - 1.7HomePage
 
 


 

ISSN 2083-6473
ISSN 2083-6481 (electronic version)
 

 

 

Editor-in-Chief

Associate Editor
Prof. Tomasz Neumann
 

Published by
TransNav, Faculty of Navigation
Gdynia Maritime University
3, John Paul II Avenue
81-345 Gdynia, POLAND
www http://www.transnav.eu
e-mail transnav@umg.edu.pl
Development of Specialized Terminals in Ports of Gdansk in Perspective 2020
1 Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland
ABSTRACT: Port of Gdansk located in never iced southern part of Baltic Sea is actually developed and very soon will take position no.2 on Baltic Sea. Universality of cargo operations non limits to one or two types of goods, brave investing decisions and far-reaching visions of managers – these are the most important factors of Port of Gdansk success.
REFERENCES
Ekspertyza specjalistyczna dotycząca zagadnień związanych z możliwością wybudowania nabrzeża północnego przy falochronie półwyspowym północnym Portu Gdańsk” (in Polish), praca badawcza na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., pod kierownictwem dr hab. inż. kpt.ż.w. Adama Weintrita, prof. nadzw. AMG, (członkowie zespołu: Łączyński B., Łączyński T., Wawrzyńska A., Bomba A., Krucki D.), Gdynia 2015.
Analiza nawigacyjna dla jednostek cumujących do zmodernizowanego nabrzeża Wiślanego/Szczecińskiego w Gdańsku (in Polish), praca badawcza na zlecenie PKN Orlen S.A., pod kierownictwem dr hab. inż. kpt.ż.w. Adama Weintrita, prof. nadzw. AMG (członkowie zespołu: Łączyński B., Łączyński T., Chmieliński M., Bomba A.), Gdynia 2016
Port of Gdansk materials, with permission of use give by Deputy Head of Port of Gdansk Authority Mr. Jerzy Melaniuk
Citation note:
Łączyński T.: Development of Specialized Terminals in Ports of Gdansk in Perspective 2020. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 12, No. 4, doi:10.12716/1001.12.04.18, pp. 783-786, 2018

File downloaded 478 times
Important: TransNav.eu cookie usage
The TransNav.eu website uses certain cookies. A cookie is a text-only string of information that the TransNav.EU website transfers to the cookie file of the browser on your computer. Cookies allow the TransNav.eu website to perform properly and remember your browsing history. Cookies also help a website to arrange content to match your preferred interests more quickly. Cookies alone cannot be used to identify you.
Akceptuję pliki cookies z tej strony